Sprzątanie Lasu w Leśnictwie Szczedranka

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej Planety?
Można!
27 kwietnia 2023r uczniowie Ośrodka wzięli udział w 30 Edycji Akcji Sprzątanie Świata -sprzątanie lasu w Leśnictwie Szczedranka. Coroczny udział w akcji pokazuje, że w szkole kształci się pokolenie świadome odpowiedzialności za losy nie tylko najbliższego otoczenia, ale także całej Planety.