ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Samorząd Wychowanków

Co to jest samorząd?

Wybory, cele i działalność

Samorząd Wychowanków stanowią wszyscy wychowankowie naszej Placówki reprezentowani przez wybranych demokratycznie przedstawicieli.

Wybory odbywają się we wrześniu i spośród zgłoszonych kandydatów wybierani są:

 • przewodniczący,
 • zastępca pierwszy,
 • zastępca drugi.

Kadencja Samorządu Wychowanków trwa cały rok szkolny. Opiekunów Samorządu Wychowanków wybierają wszyscy wychowankowie spośród pracowników pedagogicznych Placówki.

Jednym z głównych celów Samorządu Wychowanków jest współpraca na rzecz Placówki. Samorząd może realizować następujące aktywności:  

 • podejmowanie inicjatyw w porozumieniu z Dyrektorem, Wychowawcami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem, Psychologiem, a także innymi wychowankami Placówki;
 • wyrażanie opinii dotyczącej funkcjonowania wychowanków w Placówce;
 • wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego poprzez:
  • przygotowywanie uroczystości,
  • planowanie i organizowanie spotkań,
  • organizowania dyskotek i innych imprez,
  • pomoc nowo przybyłym wychowankom,
  • rozwijanie pasji, zainteresowań i zdolności poprzez aktywne uczestnictwo pod nadzorem wychowawcy w różnych aktywnościach,
  • reprezentowanie Placówki w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i innych imprezach,
  • dbanie o estetykę w placówce.

Skład samorządu

Przedstawicielami ogółu wychowanków na lata szkolne 2023/2025 zostali:

 • Przewodniczący – Krzysztof Radziszewski
 • Zastępca pierwszy – Anna Sadowska
 • Zastępca drugi – Agnieszka Wasilewska

Przedstawicielami ogółu wychowanków na lata szkolne 2021/2023 zostali:

 • Przewodniczący – Kamil Kowalewski
 • Zastępca pierwszy – Patryk Tumanowicz
 • Zastępca drugi – Anna Sadowska