ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Gdzie szukać wsparcia?

Instytucje oferujące wsparcie

Wykaz instytucji i osób, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy

Telefon Zaufania

Rzecznik Praw Dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Olmedica, Centrum Medyczne - Zakład Opieki Zdrowotnej