ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Szkoła Branżowa I stopnia

Poznaj naszą szkołę

Do szkół ponadpodstawowych, na podstawie skierowania Starostwa Powiatowego, przyjmowana jest młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oferujemy naukę w małych zespołach klasowych, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, możliwość rozwijania zainteresowań oraz udział w projektach, wycieczkach i wyjazdach integracyjnych.

Zawody:
Oferujemy:

Świetnie wyposażoną bazę – pracownie do nauki zawodu w osobnych budynkach.

Profesjonalną i kreatywną kadrę, z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Wsparcie doradcy zawodowego w wyborze dalszej kariery.

Co pół roku stypendium dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zakwaterowanie w internacie z całodobową opieką.

Możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie.

Co dalej?

Najzdolniejszym uczniom umożliwiamy podjęcie nauki w technikum na kierunkach: 

  • technik informatyk 
  • technikum żywienia i usług gastronomicznych