ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Aktywna tablica

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, wspierającego doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny:

  • w roku szkolnym 2019/2020 zakupiliśmy dwa monitory interaktywne Promethian, na potrzeby szkoły podstawowej;
  • w roku szkolnym 2020/2021 na potrzeby branżowej szkoły I stopnia zakupiliśmy kolejne dwa monitory interaktywne, firmy Samsung.

Dodatkowe wyposażenie pozwoliło w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i zaangażowany pracować na lekcjach. Zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach starszych uczniowie korzystają z ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych oraz tworzą animacje i prezentacje. Monitory, dzięki wbudowanej funkcji połączenia bezpośredniego z Internetem, ułatwiają przygotowanie zadań i ćwiczeń, potrzebnych na zajęcia oraz pełne wykorzystanie potencjału materiałów interaktywnych, dostosowanych do potrzeb uczniów w pracy grupowej i indywidualnej.

Nowoczesny sprzęt ułatwił prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności oraz pozytywnie wpłynął na koncentrację i współpracę między uczniami.