ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Szkoła Podstawowa

Nasza szkoła

Szkoła podstawowa organizuje zajęcia dla uczniów z szerokim spektrum niepełnosprawności: niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, umiarkowanym, autyzm w tym zespół Aspergera, niedosłuch, afazja, sprzężenia.

Naszym priorytetem jest realizacja podstawy programowej w indywidualnym tempie, dostosowanym do możliwości uczniów.

Ponadto oferujemy:

 • opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 15.00,
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • małe zespoły klasowe (do 6 uczniów),
 • świetnie wyposażone w pomoce dydaktyczne i tablice interaktywne sale lekcyjne,
 • elementy zajęć z Integracji Sensorycznej w gabinetach ze specjalistycznymi przyrządami,
 • opiekę logopedyczną,
 • wsparcie psychologa,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • indywidualne podejście,
 • uczestnictwo w projektach i innowacjach,
 • udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
 • bogaty rytuał szkolny – cykliczne imprezy, apele, akcje.

Atutem jest ciekawa historia, dorobek artystyczny, sportowy oraz aktywny samorząd i działania w wolontariacie.