ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Z życia internatu

Co możemy robić w internacie?

Wśród zajęć popołudniowych proponujemy: