ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Kadra

DYREKCJA

Dorota Danielewicz

DYREKTOR

Agata Obrębalska

WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYKI

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Barbara Wyrwińska

TEORETYCZNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Stanisław Kamiński

TEORETYCZNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Krystyna Alba

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Elżbieta Łapucka

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY

Aneta Życzewska

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Eliza Kirjaka

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY, DORADCA ZAWODOWY

Karol Kirjaka

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Aneta Gabruś

JĘZYK ANGIELSKI

Teresa Grzegorzewska

RELIGIA

Wiesława Herman

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE

Regina Jakubowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Barbara Jastrząb

JĘZYK POLSKI

Daniel Kozłowski

HISTORIA I WOS

Dorota Kozłowska

FIZYKA

Teresa Łuckiewicz

GEOGRAFIA

Renata Maciąg

MATEMATYKA I BIOLOGIA

Izabela Nalewajko

JĘZYK ANGIELSKI

Agnieszka Olszewska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jerzy Olszewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Renata Paczyńska

JĘZYK POLSKI

Celina Rusiecka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Marzanna Ryszkiewicz

JĘZYK POLSKI

Beata Szyłak

MATEMATYKA I INFORMATYKA

Albert Szwaczek

RELIGIA

Radosław Wiśniewski

TECHNIKA, MUZYKA I PLASTYA

Paulina Kulesza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Joanna Witkowska

JĘZYK POLSKI, PRZYRODA I WDŻ

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I LOGOPEDYCZNO-REWALIDACYJNA

Tomasz Katana

PSYCHOLOG

Joanna Klimaszewska

PEDAGOG

Iwona Mikoś

LOGOPEDA

Jolanta Taraszkiewicz

LOGOPEDA

Beata Domin

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

Artur Sobolewski

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

Elżbieta Sobolewska

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

OPIEKA W ŚWIETLICY I INTERNACIE

Zbigniew Miliszewski

OPIEKUN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wiesława Bogdan

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

BIBLIOTEKA

Marta Drawert

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Tomasz Filon

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Izabela Kuczyńska

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Joanna Kaszkiel

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Izabela Openchowska

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Alicja Ułanowicz

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Andrzej Makarewicz

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Olga Jankowska

OPIEKUN ŚWIETLICY SZKOLNEJ