ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Kadra

DYREKCJA

Dorota Danielewicz

DYREKTOR

Agata Obrębalska

WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYKI

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Barbara Wyrwińska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, CHEMIA

Stanisław Kamiński

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Urszula Bulanda

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Elżbieta Łapucka

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY, KREATYWNOŚĆ

Aneta Życzewska

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Eliza Kirjaka

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY, DORADCA ZAWODOWY

Karol Kirjaka

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BIZNES I ZARZĄDZANIE

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Aneta Gabruś

JĘZYK ANGIELSKI

Teresa Grzegorzewska

RELIGIA

Wiesława Herman

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Regina Jakubowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Barbara Jastrząb

JĘZYK POLSKI

Daniel Kozłowski

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ, WOS

Dorota Kozłowska

FIZYKA

Teresa Łuckiewicz

GEOGRAFIA

Renata Maciąg

MATEMATYKA I BIOLOGIA

Izabela Nalewajko

JĘZYK ANGIELSKI

Agnieszka Olszewska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Jerzy Olszewski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Renata Paczyńska

JĘZYK POLSKI

Radosław Wiśniewski

TECHNIKA, MUZYKA I PLASTYKA

Marzanna Ryszkiewicz

JĘZYK POLSKI

Beata Szyłak

MATEMATYKA I INFORMATYKA

Wiesława Bogdan

BIBLIOTEKA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Joanna Witkowska

JĘZYK POLSKI, PRZYRODA I WDŻ

Paulina Kulesza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Urszula Muszyńska

RELIGIA

Albert Szwaczek

RELIGIA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I LOGOPEDYCZNO-REWALIDACYJNA

Tomasz Katana

PSYCHOLOG

Joanna Klimaszewska

PEDAGOG

Iwona Mikoś

LOGOPEDA

Jolanta Taraszkiewicz

LOGOPEDA

Beata Domin

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

Artur Sobolewski

NAUCZYCIEL REWALIDACJI

Marta Drawert

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ, NAUCZYCIEL REWALIDACJI

OPIEKA W ŚWIETLICY I INTERNACIE

Zbigniew Miliszewski

OPIEKUN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Olga Jankowska

OPIEKUN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Izabela Kuczyńska

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Tomasz Filon

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Alicja Ułanowicz

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Joanna Kaszkiel

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Izabela Openchowska

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Andrzej Makarewicz

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Sebastian Wojczulewicz

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Katarzyna Bańkowska-Bąk

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Nauczyciele roku szkolnego 2022/2023:
Alba Krystyna
Bogdan Wiesława
Bulanda Urszula
Danielewicz Dorota
Domin Beata
Drawert Marta
Filon Tomasz
Gabruś Aneta
Grzegorzewska Teresa
Herman Wiesława
Jakubowska Regina
Jankowska Olga
Jarząb Barbara
Kamiński Stanisław
Katana Tomasz
Kaszkiel Joanna
Kirjaka Eliza
Kirjaka Karol
Klimaszewska Joanna
Kozłowska Dorota
Kozłowski Daniel
Kuczyńska Izabela
Kulesza Paulina
Łapucka Elżbieta
Łuckiewicz Teresa
Maciąg Renata
Makarewicz Andrzej
Mikoś Iwona
Miliszewski Zbigniew
Nalewajko Izabela
Obrębalska Agata
Olszewska Agnieszka
Olszewski Jerzy
Openchowska Izabela
Paczyńska Renata
Rusiecka Celina
Ryszkiewicz Marzanna
Sobolewska Elżbieta
Sobolewski Artur
Szwaczek Albert
Szyłak Beata
Taraszkiewicz Jolanta
Ułanowicz Alicja
Wiśniewski Radosław
Witkowska Joanna
Wyrwińska Barbara
Życzewska Aneta

Nauczyciele roku szkolnego 2021/2022:
Alba Krystyn
Bogdan Wiesława
Danielewicz Dorota
Domin Beata
Drawert Marta
Filon Tomasz
Gabruś Aneta
Grzegorzewska Teresa
Herman Wiesława
Jakubowska Regina
Jarząb Barbara
Kamiński Stanisław
Katana Tomasz
Kaszkiel Joanna
Kirjaka Eliza
Kirjaka Karol
Klimaszewska Joanna
Kozłowski Daniel
Kozłowska Dorota
Kuczyńska Izabela
Kuczyńska Grażyna
Łapucka Elżbieta
Łuckiewicz Teresa
Maciąg Renata
Makarewicz Andrzej
Miliszewski Zbigniew
Mikoś Iwona
Nalewajko Izabela
Obrębalska Agata
Olszewska Agnieszka
Olszewski Jerzy
Openchowska Izabela
Paczyńska Renata
Ruszczyńska Teresa
Rusiecka Celina
Ryszkiewicz Marzanna
Sobolewska Elżbieta
Sobolewski Artur
Szwaczek Albert
Szyłak Beata
Ułanowicz Alicja
Taraszkiewicz Jolanta
Wiszniewska Marzena
Wiśniewski Radosław
Witkowska Joanna
Wyrwińska Barbara
Zabokrzycki Artur