ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

logo
plakat

Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskała 2500,00 zł dofinansowania w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 w latach 2021 – 2025, Kierunek interwencji 3.2. – Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Otrzymana dotacja, ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów (uczniowie ze szczególnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności słuchu, z autyzmem w tym zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) zostanie wydatkowana na doposażenie księgozbioru w pozycje odpowiadające SPE uczniów:
– nowości wydawnicze dla wszystkich grup wiekowych;
– klasykę literatury dziecięcej i młodzieżowej ,
– książki z przewagą ikonografii (ilustracji, w tym komiksy)..

W ramach programu planowane są działania ukierunkowane na budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz szeroką współpracę z rodzicami.
Działania skierowane do uczniów:
– konkurs na najlepszego czytelnika roku ( w dwóch kategoriach wiekowych),
– konkurs na projekt okładki książki o tematyce historycznej/patriotycznej,
– organizacja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych, w tym: akcja głośnego czytania w bibliotece, akcja pobicia rekordu w czytaniu na przerwie- „Przerwa na czytanie”,
– akcja „Zabierz książkę na wakacje”-wypożyczenia książek chętnym uczniom na ferie letnie,
– wystawki tematyczne książek zgodnie z kalendarzem uroczystości państwowych oraz dotyczące „małej ojczyzny”,
– otwarcie biblioteki na przerwach międzylekcyjnych i organizacja w czytelni :kącika czytelniczego, kącika zagadek i zadań umysłowych, kącika gier planszowych i karcianych., kącika komiksów,
– wieczorny pokaz filmowy wybranej adaptacji filmowej lektury -dyskusja nt. wierności adaptacji,
– zainstalowanie w bibliotece skrzynki życzeń na propozycje wydawnicze uczniów.
Działania skierowane do rodziców:
– zachęcanie rodziców do wypożyczania książek wraz z dzieckiem w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
– upowszechnienie wśród rodziców wiedzy nt. korzyści z obcowania dziecka z książką,
– zapraszanie chętnych rodziców na dni głośnego czytania w bibliotece.

Dnia 8 września, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna zorganizowała zajęcia czytelnicze. W roku 2023 akcja Narodowego Czytania została oparta o fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – opowieść o Janie i Cecylii. Motywacją do uważnego słuchania były drobne nagrody, wręczone za poprawne odpowiedzi dotyczące tekstu.