ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Nasza szkoła

Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje naukę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowania Starostwa Powiatowego.

Nauczanie w szkole Przysposabiającej do Pracy ma na celu przygotowanie ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym oraz do aktywności przez pracę w następujących dziecinach: kulinaria i prowadzenie gospodarstwa domowego, ogrodnictwo, prace biurowe i rękodzieło artystyczne.

Atuty naszej szkoły:

  • Bardzo bogaty program zawierający wszystkie aspekty przygotowania do samodzielnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności
  • Mnóstwo zajęć praktycznych
  • Psychoedukacja
  • Programy autorskie
  • Pracownie do zajęć kulinarnych i gospodarczych

Uczniowie pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry realizują zajęcia, pozwalające odkryć ich predyspozycje i umiejętności, rozwijać zainteresowania oraz zdobywać umiejętności konieczne do spełniania ról społecznych.