ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Razem bezpieczniej

Powiat Olecki pozyskał 100 000 zł na realizację projektu „Bezpieczny Powiat Olecki – Modernizacja systemów monitoringu szkolnego Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku”. Zadanie było realizowane w 2022 r. z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zainstalowano 32 nowe kamery i unowocześniono sieć monitoringową. Nasi wychowankowie w tym roku szkolnym uczestniczyli w różnych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa.

Zorganizowaliśmy 52 zajęcia informacyjno-edukacyjnych i profilaktyczne, w tym: 3 zajęcia z przedstawicielem policji, 1 zajęcie z przedstawicielem straży, 2 zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 5 godzin szkoleń dla nauczycieli dot. rozwijania kompetencji miękkich „W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – kompendium wiedzy dla nauczycieli”. Odbyło się także 5 spotkań informacyjnych z rodzicami, pracownikami służb mundurowych i ratownikami medycznymi w celu naświetlenia zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Uzupełnieniem działań profilaktycznych było przeprowadzenie 46 pogadanek z uczniami na temat bezpieczeństwa, które przeprowadzili nasi nauczyciele na godzinach wychowawczych i w internatach.

Cieszy nas fakt unowocześnienia szkolnej sieci monitoringu, ponieważ podniesie poziom bezpieczeństwa naszych podopiecznych, ale także zabezpieczy szkolne obiekty przed różnymi zagrożeniami i aktami wandalizmu.