ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi działaniami w zakładce „Projekty”

Dbamy o stały rozwój uczniów i kadry oraz uatrakcyjnianie i poszerzanie naszej oferty.

Od lat podejmujemy działania, zmierzające w kierunku usprawnienia i rozwoju naszych podopiecznych. Jednym z nich jest organizowanie działań, wspólnie z instytucjami użyteczności publicznej, w tym nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz inna działalność projektowa.

Ważniejsze aktywności realizowane w ubiegłych latach, prezentujemy poniżej:

  • Rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 od lipca 2017 do czerwca 2019 roku realizacja projektu „Równy start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem głównym było zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5, rozwijanie kompetencji informatycznych 9 nauczycieli i 20 uczniów w wieku 6-17 lat.
  • Rok szkolny 2015/2016 od 24 stycznia do 1 lutego uczestnictwo w projekcie pt. „Participants – Competitors – Winners”, którego celem było zwiększenie świadomości młodych na temat zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
  • Rok szkolny 2016/2017 od 3 do 11 października w Poroninie realizacja projektu „Homo sportivus”, który był kontynuacją wymiany młodzieżowej ”Participants – Competitors – Winners”. Wzięło w nim udział 40 młodych uczestników w wieku 16-19 lat – z Polski oraz Włoch. Tematyką był sport, integracja międzynarodowa i tolerancja, szczególnie w odniesieniu do osób głuchych;
  • Rok szkolny 2011/2012 od 4 do 8 czerwca realizacja projektu pt. „To co nas łączy” finansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z Centrum Edukacji dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Kownie „Kaunas County”;
  • Rok szkolny 2013/2014 od 2 do 7 czerwca realizacja projektu pt. „To, co nas łączy – 2” w ramach polsko-litewskiego funduszu wymiany młodzieży, realizacja na terenie Litwy, w miastach: Rumsiskas, Troki, rejon Keisedoriu, Kowno;
  • Rok szkolny 2014/2015 od 15 do 16 października na terytorium Polski udział 10-oro uczniów placówki z Kowna na Litwie, w Olecku i realizacja projektu „To co nas łączy – 2”;