Malujemy sercem

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Malujemy sercem- akcja społeczna. Lokalni artyści malują obrazy z dziećmi na rzecz 32 Finału WOŚP”. Zaprosiliśmy do wspólnego malowania naszą wspaniałą artystkę panią Katarzynę Skibę, która tworzy swoje dzieła w Olecku i prezentuje swój dorobek twórczy na stronie FB „pędzlem młotkiem kwiatkiem”. Kreatywna młodzież naszego ośrodka przy wsparciu Kasi namalowała obraz, który zostanie wystawiony na licytację przez Sztab WOŚP w Olecku. Zapraszamy do licytacji.