Niebieskie Igrzyska

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, w naszym Ośrodku zostały zorganizowane Niebieskie Igrzyska. Konkurencje sportowe były poprzedzone krótkim wykładem na temat samego autyzmu i sposobów wsparcia osób z autyzmem. Niebieskie Igrzyska pokazały naszym uczniom, jak wspaniale dzieci z autyzmem mogą uczestniczyć w zajęciach wspólnotowych oraz ruchowych. Dzieciaki dowiedziały się, że każdy może być sportowcem i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.