Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

27 października  2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazach ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – do momentu przyjazdu lekarza. Uczniowie ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,  uczyli się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności u poszkodowanego, poznali podstawy resuscytacji. Prowadzący zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo – zarówno ratownika, jak i poszkodowanego. .

Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci są bezcenne i mogą okazać się niezbędne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. A ratownikom dziękujemy bardzo za poświęcony czas, zaangażowanie i bardzo przystępne przekazanie uczniom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.