Mikołajki

Dnia 6 grudnia 2021 roku, do placówki przybył Św. Mikołaj. Odwiedził uczniów i wszystkich pracowników, obdarowując ich czekoladowymi prezentami.

Dodatkową radość sprawiły drobne paczuszki, ufundowane przez Orszak Świętego Mikołaja z Kołem Gospodyń Wiejskich przy TPD w Olecku, które św. Mikołaj wręczył dzieciom. Serdecznie dziękujemy!