Jesteś wyjątkowy

6 marca odbyły się zajęcia „Jesteś wyjątkowy”. Ich głównym celem było nabycie przez naszych uczniów wiedzy w zakresie  poczucia własnej wartości oraz wyrażania własnych potrzeb. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli alfabet wartości. W czasie pracy indywidualnej pracowali nad kształtowaniem poczucia własnej wartości poprzez poznanie swoich zalet, jak też  mocnych stron oraz docenienie zalet drugiego człowieka.