Styczeń w laboratoriach

Dzięki projektowi „Laboratoria Przyszłości” uczniowie klas ósmej zapoznali się z budową i
zasadami posługiwania się lutownicą na ciepłe powietrze. Po omówieniu zasad BHP


związanych z użyciem tego narzędzia uczniowie przystąpili do lutowania. Posługiwanie się
lutownicą okazało się łatwe i wzbudziło duże zainteresowanie.