Wybory do Rady Samorządu Szkolnego

25 września 2019 r. był ważnym dniem dla naszej społeczności. W dniu tym wybraliśmy przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.