Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii

31 maja nasz Ośrodek odwiedziła Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii z
Olsztyna, która jest pierwszą pracownią typu makerspace na Warmii i Mazurach. Celem
PAKT jest działalność edukacyjna w zakresie kompetencji cyfrowych i innych kompetencji
przyszłości. Podczas warsztatów nasi uczniowie mieli okazję z pomocą edukatorów
podłączyć drukarkę 3D i dokonać wydruku oraz samodzielnie dokonać modelowania kuli i
maski filmowej przy użyciu aplikacji Nomad Sculpt. Nasza współpraca z PAKT na pewno nie
skończy się na jednym spotkaniu, już wkrótce wybieramy się do ich pracowni stacjonarnej.