Ogólnopolski Tydzień Kariery – dzień czwarty

Wycieczka do lokalnego przedsiębiorstwa TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Zapoznanie z ofertą firmy i możliwością podjęcia w niej pracy. W wycieczce uczestniczyli uczniowie Szkoły Branżowej, kl.II i kl.III, oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dziękujemy Panu Prezesowi TBS – Panu Marcinowi Małeckiemu za umożliwienie wizyty w firmie oraz Pani Beacie Zabokrzyckiej za zorganizowanie spotkań z pracownikami poszczególnych działów. Wierzymy, że przekazana wiedza umożliwi dokonywanie świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych przez uczniów naszej szkoły.