Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Wycieczka do Węgorzewa była podsumowaniem realizowanej przez dwa lata innowacji pedagogicznej „Na styku natury i kultury”. Uczniowie oprócz uczestnictwa w warsztatach z rękodzieła w pracowni krawieckiej, zwiedzili Park Etnograficzny nad Węgorapą ze świetnie zachowanymi: kuźnią, remizą strażacką, chatami z XVIII i XIX w., w których zorganizowano wystawy rękodzieła ludowego wraz z dawnymi narzędziami pracy oraz działające po dziś dzień pracownie: tkackie, garncarskie, plecionkarskie. W Chatach tych po dziś dzień wykonywane są podczas warsztatów tradycyjne ozdoby wnętrz (kwiaty z bibuły, ozdoby ze słomy, firanki z papierowej wycinanki, chodniki, dywany, narzuty, itp.). Z dużym zaciekawieniem młodzież słuchała opowieści o przedstawicielach zawodów wymarłych takich jak: rymarz, bednarz, kowal. Dzięki takim miejscom kształtujemy naszą tożsamość kulturową. Polecamy wszystkim!