„Mam swoje prawa”
14 listopada odbyły się zajęcia w grupie dzieci najmłodszych , których temat brzmiał: ”Mam swoje prawa”. Zajęcia były zrealizowane w ramach kampanii Pomarańczowej Wstążki.
Gościliśmy Panią pedagog z PCPR- Annę Dudek , która mówiła o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomniała o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i „dobrego życia”.
Dzieci otrzymały pomarańczowe balony. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.