Konkurs znajomości języka polskiego

„Mądra głowa zna przysłowia” – takie hasło towarzyszyło uczniom z klas IV – VIII podczas szkolnego konkursu z języka polskiego. Uczestnicy mieli do rozwiązania test, który sprawdzał ich wiedzę. Gratulujemy zwycięzcom, ciesząc się, że tak licznie przystąpili do rywalizacji.