Kampania „Biała Wstążka” – zajęcia profilaktyczne

Kampanię Białej Wstążki wymyślili mężczyźni w Kanadzie w 1991 r. Symbolem kampanii jest biała wstążka, znak niewinności wobec wszelkim formom przemocy fizycznej i psychicznej oraz agresji. 17 listopada na terenie Ośrodka odbywały się będą zajęcia profilaktyczne dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przypomnijmy, że „Biała Wstążka” jest największą na świecie akcją społeczną przeciwko przemocy, która prowadzona jest jednocześnie w ponad 60 krajach.