Będziemy starać się tak wychować naszych uczniów aby byli wrażliwi na drugiego człowieka, sztukę i przyrodę. Miarą sukcesu wychowawczego Ośrodka, będzie młody człowiek, który identyfikuje się z preferowanym systemem wartości, a w szczególności:

  • jest odpowiedzialny za swoje postępowanie i wybory,
  • potrafi okazywać uczucia i dostrzegać potrzeby innych,
  • jest ciekawy świata,
  • umie wykorzystać w życiu codziennym umiejętności i wiedzę zdobytą na każdym etapie edukacyjnym.