Wykonuje prace związane z zakładaniem i prowadzeniem upraw ogrodniczych. Zawód ogrodnika jest dla kobiet i mężczyzn, osób, które lubią sadzić, podlewać, przycinać, pielęgnować, projektować, mieć wpływ na wygląd ogrodu, sadu.

Warunki pracy

Ogrodnik pracuje w szklarniach, na polach uprawnych, w sadach i ogrodach ale także w parkach miejskich i na pasach zieleni przy drogach miejskich.

W pracy bardzo przydatne są umiejętności techniczne przy obsłudze sprzętu ogrodniczego kosiarek, wózków akumulatorowych i innych pojazdów mechanicznych. Podczas pracy przestrzega procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca ogrodnika jest głównie pracą zespołową, w której ważne są:

 • umiejętność rozróżniania barw,
 • poczucie estetyki,
 • umiejętność szybkiej pracy,
 • systematyczność,
 • brak lęku wysokości.

Praca ogrodnika to głównie praca rąk i palców.

Na zajęciach uczniowie uczą się, m.in..:

 • Zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych (prowadzenia produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych);
 • Wykorzystania programów komputerowych wspomagających prace projektowe i ogrodnicze;
 • Obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ogrodniczej;
 • Dobierania narzędzi, urządzeń i maszyn do wykonywania prac w ogrodnictwie;
 • Wykonywania prac związanych z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw;
 • Rozpoznawania chorób oraz szkodników roślin sadowniczych;
 • Posługiwania się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
 • I inne…
Możliwości zatrudnienia
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych,
 • w gospodarstwach ekologicznych,
 • można także założyć własną firmę i zajmować się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów na zlecenie.