Wspomagamy wszelkie inicjatywy wychowanków, którzy pragną uczestniczyć w różnych dziedzinach życia społecznego. Uczymy ich konsekwencji w realizacji zadań oraz dbamy o rozwój samorządności. Staramy się uprzyjemniać czas poprzez organizowanie atrakcyjnych imprez, wycieczek, konkursów i zajęć. Uczestniczymy w imprezach sportowych na skalę międzynarodową, krajową, wojewódzką i lokalną. W zakresie działalności Ośrodka znajdują się zajęcia dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe, manualne i społeczno-użyteczne, przy których organizacji ważną rolę spełniają wychowankowie. Wyzwalamy i popieramy inicjatywy dzieci między innymi w sporcie, imprezach artystycznych, turystyce, rekreacji, ekologii oraz dbamy, aby ich osiągnięcia były widoczne w szerszym środowisku.