Chcemy, aby w naszym Ośrodku wychowankowie czuli się bezpiecznie, nie bali się nas, a między pedagogami, wychowankami i rodzicami nawiązała się więź porozumienia. Pracujemy nad tym, aby Ośrodek był bezpieczny i wolny od zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja, gdzie nauczyciel i wychowawca, jest kompetentny, życzliwy, opiekuńczy, wyrozumiały i pełen ciepłej akceptacji dla każdego dziecka. Dbamy o procedury bezpieczeństwa, współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną, służbami medycznymi i mundurowymi, w celu nauki i podjęcia działań, zapewniających szerokie podejście do spełnienia wymogów bezpieczeństwa.