Aktualności

Zajęcia uczniów

W ramach projektu „Równy start w przyszłość” uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olecku, uczestniczą w zajęciach, rozwijających kompetencje i umiejętności kluczowe uczniów. Na zajęciach  czytelniczych uczniowie doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem,  technikę czytania  a także usprawniają  analizę i syntezę słuchowo-wzrokową. Zajęcia historyczne ułatwiają przyswojenie pojęć związanych...

07 Maj
II Zjazdu Absolwentów 2018r.

II Zjazd Absolwentów   WSZELKIE  INFORMACJE I PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA NIŻEJ WYMIENIONY LINK:)   https://www.facebook.com/groups/759368347594339/about/...