Zajęcia teatralne

W roku szkolnym 2021\2022, w internacie na zajęciach pozalekcyjnych, był realizowany program koła teatralnego. Udział w przedstawieniach to doskonała terapia pedagogiczna, działająca niezależnie od predyspozycji czy poziomu rozwoju dziecka, a także niezawodna forma oddziaływań wychowawczych.
Dzieci uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za przydzielone zadania, a przy tym miały świadomość, że pełnią bardzo ważną rolę, od której zależy sukces całego zespołu. Uczyły się też dyscypliny, szacunku do kolegów oraz kształciły umiejętność planowania i efektywnego spędzania czasu wolnego.

Głównym celem oddziaływań przez sztukę, było wspomaganie dzieci w ich wszechstronnym rozwoju poprzez zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Efektem działań koła teatralnego były trzy spektakle, które można obejrzeć na stronie https://pl-pl.facebook.com/OSWOlecko

Zrealizowaliśmy przedstawienia:

26.11.2021- „Jesień odchodzi” – głównym przesłaniem było promowanie wartości koleżeństwa i przyjaźni.

21.03.2022 – „Pazurki Ćwirka i inne przygody ptaków w leśnej szkole”- przesłaniem było promowanie higieny, dbałości o schludny wygląd i właściwe odżywianie, a także podkreślenie znaczenia nauki i szkodliwości nałogu korzystania z telefonu komórkowego.

07.06.2022- „Niegrzeczny jeżyk””- przesłaniem było promowanie prawidłowych relacji w grupie oraz przyjaźni, jako jednej z najcenniejszych wartości w życiu człowieka. Występ został zaprezentowany podczas Dnia Patrona.

Zajęcia sprzyjały aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, zaspakajając potrzebę ekspresji, wyrażania uczuć i emocji. Uczestnicy wzmocnili poczucie własnej wartości i przeżyli dumę z odniesienia sukcesu, przełamując nieśmiałość i zdobywając pewność siebie. Cykliczne spotkania przyniosły wiele radości, wdrożyły wychowanków do systematyczności, pokonywania słabości oraz oswajania zmiennej rzeczywistości. Budowały pozytywne relacje w grupach oraz odpowiedzialność za działania na rzecz ośrodka i jego społeczności.

Koło teatralne stworzyło możliwość rozwijania własnych zainteresowań artystycznych, zarówno aktorskich jak i plastycznych. Wychowankowie zdobywali i ćwiczyli umiejętności sceniczne oraz uczyli się współpracy i odpowiedzialności przy tworzeniu scenografii. Wszystkim działaniom towarzyszył duży ładunek emocjonalny, a praca nad inscenizacjami była zarówno zabawą, jak i przyjemnością.
Inspiracji do przedstawień szukaliśmy na spacerach, podczas pracy w ogrodzie i przy wspólnej zabawie. Pomysły na dekoracje przychodziły też podczas wspólnego pieczenia gofrów lub w trakcie pracy nad elementami kostiumów.

Występy przed publicznością sprawiały, że dzieci i młodzież czuły się szczęśliwe, spełnione i dumne z własnej pracy. Oklaski, pochwały, nagrody i dyplomy za wysiłek artystyczny, działały motywująco i mobilizowały do kolejnych wyzwań.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie, udzielone przez Sponsorów: firmę MALOW z Suwałk i firmę IMPULS z Olecka. Dzięki nim, wszyscy uczestnicy zajęć teatralnych zostali obdarowani pięknymi upominkami.

Dziękujemy!