Wielkanocne odwiedziny w ZERiI

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili z życzeniami wielkanocnymi oraz wykonanym wspólnymi siłami stroikiem naszych zaprzyjaźnionych seniorów ze ZERiI w Olecku. Panie seniorki bardzo się ucieszyły, że młodzież o nich pamięta i w miłej atmosferze wykonano pamiątkowe zdjęcia.