Z wizytą w PCPR

25 maja 2023 uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych odwiedzili Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Wizyta miała na celu zapoznanie z ofertą wsparcia jaką kieruje PCPR ku ludziom dotkniętym przez los – niepełnosprawnym, borykającym się z problemami psychologicznymi czy ofiarom przemocy. Te sytuacje nie są obce naszemu społeczeństwu. Ważne, byśmy umieli zarówno sami szukać pomocy, jak i być czujnym na cudzą krzywdę.