Warsztaty na temat uzależnień

21.09.2021 roku, w ramach zajęć profilaktycznych, odbyło się spotkanie warsztatowe z panią Emilią Naruszewicz. Tematem przewodnim były „Substancje psychoaktywne, uzależnienia, zdrowie”.

Podczas zajęć omówiono zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, alkoholu czy nikotyny. Uczniowie obejrzeli prezentację oraz uczestniczyli w ćwiczeniach z wykorzystaniem alkogogli, uświadamiających wpływ alkoholu na zdolności psychoruchowe podczas prowadzenia pojazdów.

Zajęcia były bardzo ciekawe – uzmysłowiły uczniom niekorzystny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm ludzki.