Uważajmy na kleszcze

21 marca odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych  z pracownikiem sanepidu, panią Emilią Naruszewicz.  Dzieci zdobyły wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,  poznały sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomiły  się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas najmłodszych. Na pożegnanie dzieci otrzymały  książeczki edukacyjne.