Słowa mają moc. Moje zainteresowania

Umiejętność aktywnego słuchania w dużej mierze polega na odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Pozwala wytworzyć poczucie wzajemnego zaufania, akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest. I tego uczyliśmy się na zajęciach 11 stycznia . W trakcie zabaw  sami zrozumieliśmy jak ważna jest sztuka słuchania.

Zainteresowania kształtujemy dzięki temu, że angażujemy się w różne aktywności. Po pewnym czasie odkrywamy, które z nich sprawiają nam więcej radości. Odzwierciedleniem tego tematu były zajęcia 16 stycznia, na których  wykonywaliśmy kolaże.

Dziękujemy bardzo Pani Annie Dudek  za poświęcony czas, zaangażowanie i bardzo przystępne przekazanie  wiedzy .