Wśród zajęć popołudniowych proponujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne:

  • imprezy i turnieje sportowe w ośrodku i poza nim,
  • rozgrywki w sali gimnastycznej, na siłowni, boisku, w świetlicach i sali rytmiki (np. turniej tenisa stołowego, turniej gier stolikowych, rozgrywki w piłkę nożną i siatkową i wiele innych),
  • zajęcia na miejskich obiektach sportowych (zawody lekkiej atletyki, biegi przełajowe itp.),
  • wycieczki rowerowe i piesze,
  • zajęcia na basenie.