Wśród zajęć popołudniowych proponujemy zajęcia plastyczne, kształtujące wyobraźnię, poczucie estetyki i umiejętności manualne:

  • konkursy plastyczne w ośrodku i poza nim,
  • rywalizację plastyczna podczas uroczystości i imprez,
  • działalność w ramach zajęć dydaktycznych (wyszywania, przygotowywanie laurek, kart pocztowych, dekoracji do imprez itp.).