Wszyscy, którzy pracują w naszym Ośrodku mają na celu dobro dziecka. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dążą do tego, aby każdy kto kończy naszą szkołę był człowiekiem uczciwym, mądrym, przygotowanym do dorosłego i samodzielnego życia. Uczniowie otoczeni są miłością dorosłych, a dorośli otoczeni szacunkiem uczniów.

Dążymy do tego, wszyscy byli tolerancyjni, rozumieli odmienności kulturowe, religijne oraz inne, występujące w społeczeństwie.

Pragniemy, aby każdy uczeń poszukiwał, odkrywał i dążył poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia własnych celów życiowych, z poszanowaniem zdania i odmienności poglądów innych ludzi. Pomagamy zrozumieć wartości ważne dla znalezienia swego miejsca w świecie oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Dbamy o odpowiednie relacje rodzinne, podkreślamy ich ważność i uczymy jak wzmacniać wzajemne poszanowanie. Nasze działania pomagają identyfikować się z własnym krajem, narodem, kulturą i tradycją.