Pragniemy tworzyć szkołę mądrą, wszechstronnie rozwijającą osobowość dziecka, w której uczniowie będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności przydatne w samodzielnym życiu. Chcemy, aby Ośrodek umożliwił uczniom zdobycie zawodu oraz przygotował ich do godnego i odpowiedzialnego pełnienia roli pracownika, obywatela, rodzica. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierujemy się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawą moralną. Organizujemy zajęcia zgodnie z wymogami przepisów prawa, dbając o pełny rozwój dziecka. Podpowiadamy kierunek rozwoju zgodnie z jego preferencjami i zdolnościami, w celu jak najlepszego doboru przyszłego zawodu.