Wśród zajęć popołudniowych proponujemy zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i społeczny:

  • zajęcia z psychologiem,
  • zajęcia z pedagogiem,
  • zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne,
  • zajęcia profilaktyczne.