Nauczyciele i wychowawcy pomagają dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym, fizycznym, moralnym i emocjonalnym. Biorąc pod uwagę potrzeby naszych uczniów w zakresie komunikowania się z otoczeniem i problemy z tym związane, wszystkie nasze działania zmierzają do ułatwienia dzieciom porozumiewania się ze środowiskiem ludzi słyszących. Włączamy uczniów w wolontariat i aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Naszą tradycją jest udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Jedną z nich jest zbieranie nakrętek, łączące dbałość o środowisko z pomocą drugiemu człowiekowi. Od kilkunastu lat zbieramy nakrętki po napojach i detergentach włączając w tę akcję dzieci z przedszkoli, uczniów w szkołach, znajomych, „znajomi znajomych i przyjaciół…”, a także urzędy i instytucje publiczne. Dzięki dotychczasowej pomocy, wychowankowie Ośrodka przekazali już ponad 3 tony nakrętek, dających wsparcie poszkodowanym przez los dzieciom.