Wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje.

Warunki pracy

Murarz-tynkarz – w zależności od zlecenia, pracuje na zewnątrz budynku (wykonywanie prac murarsko-tynkarskich, układanie kostki brukowej), lub wewnątrz budynku (prace remontowo-wykończeniowe). Praca murarza jest ciężka, lecz dobrze opłacana.

Na zajęciach uczniowie uczą się, m.in.:

 • Odczytywania projektu architektonicznego , rysunków budowlanych;
 • Przygotowania zaprawy murarskiej i tynkarskiej (dobór odpowiednich składników i wymieszanie ich za pomocą mieszarek i betoniarek);
 • Układania na zaprawie kamieni, cegieł czy innych elementów prefabrykowanych i wiązanie ich ze sobą;
 • Kontroli stawiania muru przy pomocy pionu i poziomicy;
 • Posługiwania się kielnią, młotkiem murarskim, pacą do zapraw, poziomicą, miarą metrową, pędzlem, kalfasem (pojemnik na zaprawy), taczką, betoniarką;
 • Ustawiania i mocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych, osadzanie parapetów okiennych;
 • Wykonywania przewodów kominowych i wentylacyjnych;
 • Usuwania ubytków ze ścian, wykonywania podkładów pod tynki szlachetne;
 • Pokrywania stropów i ścian zaprawą tynkarską, zacieranie na ostro lub gładko tak, aby otrzymać równą pionową płaszczyznę tynku o jednakowej powierzchni;
 • Wykonywania tynków suchych z gotowych płyt gipsowych;
 • Przygotowania powierzchni ścian pod licowanie;
 • Nakładania, wyrównywanie, mocowanie płyt ceramicznych, kamiennych, marmurowych;
 • Oraz wielu innych cennych w tym zawodzie rzeczy…
Możliwości zatrudnienia
 • Murarz-tynkarz znajdzie zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych w małych miejscowościach jak i dużych miastach (wszędzie, gdzie się buduje).
 • Mówi się, że polscy specjaliści są najlepsi i dlatego są chętnie zatrudniani za granicą.
 • Można również otworzyć własną firmę remontowo-budowlaną i pracować na własny rachunek.