Wśród zajęć popołudniowych proponujemy koła zainteresowań:

  • kółko teatralne,
  • kółko fotograficzne,
  • kółko techniczne,
  • kółko gastronomiczne.