W Ośrodku panuje klimat spokoju, życzliwości, współpracy i tolerancji. Każde dziecko – zdolne i mniej zdolne, sprawne i mniej sprawne – jest tak samo ważne i traktowane z uwzględnieniem jego indywidualnej drogi rozwoju. Wychowankowie mogą rozwijać zainteresowania i zdobywać osiągnięcia na miarę swoich możliwości. Dbamy o to, aby z każdego dziecka wydobyć to, co najlepsze – wspieramy i wzmacniamy jego pozytywne cechy, dajemy szansę na rozwijanie własnej osobowości i wskazujemy kierunki, które pomogą mu w dalszym rozwoju. Nasz placówka to miejsce, które stanowi bezpieczną przystań: chętnie w nim przebywamy i wspieramy siebie nawzajem. Nauczyciele są życzliwi, sprawiedliwi i mają dla uczniów czas. Umożliwiają szerokie kontakty ze społeczeństwem i dbają o komfort psychiczny uczniów i ich Rodziców.