W naszym Ośrodku nie tolerujemy przemocy i agresji, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na drodze konstruktywnego dialogu. Kształtujemy umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współdziałamy i współtworzymy wspólnotę nauczycieli i uczniów, którzy rozumieją wzajemne zależności i potrafią z nich korzystać dla dobra ogółu. Pragniemy, aby wychowankowie byli samodzielni, potrafili stawiać sobie cele i je realizować, a wolność własną utożsamiali z wolnością innych. Prowadzimy zajęcia i warsztaty, które doskonalą umiejętność prowadzenia dialogu oraz umożliwiają zrozumienie wagi właściwego porozumienia. Dbamy, aby uczniowie zostali wyposażeni w umiejętności rozwiązywania problemów i mieli wykształconą potrzebę samodzielnego docierania do informacji.