Podsumowanie stycznia

W styczniu nastąpiło zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2022/2023 i konieczność podsumowania podjętych i zrealizowanych zadań przez nauczycieli. Sprawozdawczość dotyczyła również jednego z wielu ważnych zadań, jakim jest organizacja imprez i uroczystości w Ośrodku.

W pierwszym półroczu cykl zajęć był oparty przede wszystkim na profilaktyce, której celem było poznanie przez uczniów zagrożeń wynikających ze stosowania przez człowieka różnego rodzaju używek. Celem priorytetowym realizowanych treści było poznanie przez uczniów podstawowych informacji związanych z profilaktyką uzależnień oraz rozumienie potrzeby walki z używkami. Ponadto styczeń obfitował w kilka ciekawych akcji charytatywnych, które naszym zdaniem są godne uwagi. Po zakończeniu akcji pt. „Razem możemy pomóc”, 12 stycznia szkolne koło wolontariuszy przy udziale koordynatorów: Artura Sobolewskiego i Izabeli Kuczyńskiej przekazało uzbierane środki higieniczne i inne potrzebne rzeczy (koce, pościel, talerze, kubki) do Hospicjum w Olecku Kolonia. 28 stycznia Kapela Ludowa „Onegdaj” z Filipowa, zorganizowała bal charytatywny pt. „Kolorowe sny – przytulne sypialnie”. Całkowity dochód z balu został przekazany do naszej placówki. 29 stycznia uczestniczyliśmy w 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ciągle tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra i pomocy charytatywnej – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Wszystkim uczestnikom  serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, że każdy gest i każdy przejaw dobrego serca może pomóc potrzebującym!

Zrelacjonował: Artur Sobolewski