Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Różne wyzwania te same potrzeby”

Klasy  I-IV z SP nr 5 w Olecku meldują ukończenie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt. „Różne wyzwania te same potrzeby” wspierającego rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Wszystkim nam zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. W trakcie wykonywania ćwiczeń  uczniowie poznali mocne i słabe strony własnej osobowości,   uczyli się stawiać czoła trudnościom, kontrolowania doświadczanych emocji, czyli kształcili umiejętności „oswajania” strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego. Dowiedzieli się, czym jest strach i tego, że może on być naszym sojusznikiem. Dzieci były najbardziej zadowolone z zabawy ruchowej The Dance Freeze Song.

15 listopada – to początek cyklu spotkań tego typu w ciągu roku szkolnego.