ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko
+48 87 520 30 62
sekretariat@oswg.olecko.pl

O placówce

Ośrodek jest placówką publiczną, obejmującą opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną (za wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym) oraz sprzężoną.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Statut i regulaminy pracy. Dokumenty znajdują się w sekretariacie lub bibliotece Ośrodka, dostępne do wglądu po uzgodnieniu z dyrekcją placówki.

W strukturze placówki funkcjonuje internat z opieką całodobową. Przyjęcie do internatu jest możliwe na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

Loading