Nowy bus w naszej placówce
W ramach projektu polegającego na likwidacji barier transportowych dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku zakupiony został mikrobus Renault Trafic, posiadający 9 miejsc, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w windę do przewozu wózka inwalidzkiego. Zarząd Powiatu na tę inwestycję pozyskał 100 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki własne Powiatu Oleckiego to 132,5 tys. zł. 
Starosta Olecki, Pani Marzanna Pojawa-Grajewska przekazała mikrobus Pani Dyrektor Dorocie Danielewicz w obecności wychowanków i nauczycieli placówki. W uroczystości brała udział również Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzena Jankowska. 
Auto umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnej rehabilitacji (m.in. animaloterapii), realizację innowacji pedagogicznej „Do serca przytul psa”, w której ważnym elementem jest kontakt ze zwierzętami, np. w schronisku dla zwierząt, dostęp do kultury i sztuki, dojazdy na występy czy udział w konkursach i zawodach organizowanych w różnych miejscowościach, uprawianie turystyki krajoznawczej, realizację doradztwa zawodowego, przejazdy na wizyty w zakładach pracy w regionie, działalność Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, w ramach której odbywają się między innymi spotkania w Klubie Seniora i siedzibie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.